Privacy

De BTCB hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De bij inschrijving van lidmaatschap verkregen persoonsgegevens zijn:

- Naam
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Geslacht
- Adres
- Postcode
- Plaatsnaam
- Telefoon
- E-mailadres
- Geboortedatum
- IBAN-nummer / bankgegevens
- Datum van inschrijving
- Lidmaatschaps- / bondsnummer KNLTB
- Soort lidmaatschap

Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en zijn alleen door het bestuur van BTCB in te zien. Daarnaast zijn deze gegevens, inclusief een profielfoto bekend bij de KNLTB.

Voor onderlinge contacten tussen leden zijn, na toestemming van het betreffende lid een beperkt aantal persoonsgegevens beschikbaar, namelijk: naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Voor communicatie naar jeugdleden jonger dan 16 jaar worden de persoonsgegevens van de ouder(s) toegepast.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden (niet-leden) verstrekt, met uitzondering van noodzakelijke gegevens voor de externe tennisleraar: naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen op de computer van de ledenadministrateur. Deze computer is alleen toegankelijk met een wachtwoord en is voorzien van beveiligingssoftware. Regelmatig wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens.

Op de website van de vereniging zijn de bestuursleden alleen met naam en BTCB e-mailadressen vermeld.

Alle leden hebben het recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel) van de eigen persoonsgegevens.

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur van de BTCB. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na twee jaar vernietigd; behoudens de gegevens die samenhangen met de wettelijke fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Als iemand een kwetsbaarheid in onze systemen ontdekt, geef dit dan door aan het bestuur van de BTCB door te geven ([email protected]), zodat we de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verbeteren.