Lesreglement

Tennisschool ProTe-In verzorgt de tennislessen voor BTCB en zij hanteren onderstaand lesreglement.

Inschrijven voor lessen kan door het invullen van het lesformulier. 

ProTe-In stelt de volgende voorwaarden voor de winterlessen 2023: 

Algemene Voorwaarden:

 1.      Elke lesklant is lid van B.T.C.B. Brummen.

2.      De trainingen zijn van 09-10-2023 t/m 14-02-2024.

3.      Inhaalweken (uitgevallen lessen) 27-02-2024 t/m 06-03-2024.

4.      Eén lesuur duurt 50 minuten en de prijzen zijn per persoon.

5.      De prijzen zijn exclusief de contributie van B.T.C.B. Brummen.

6.      Bij het niet inleveren van een lesformulier kunnen wij je niet indelen.

7.      De tennisschool behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren

8.      Zodra het lesschema is vastgesteld, vindt er géén lesgeldteruggave plaats.

9.      Wanneer er niet aan de gewenste keuze een indeling kan plaatsvinden, dan passen wij  in onderling overleg de groepsgrootte of lesgelden aan.

10.    De betalingen innen we per incasso, met een weigeringsperiode van 30 dagen.

11.    Een eenmaal gestarte les wordt als gegeven beschouwd.

12.    Bij verhindering/ziekte meld je je uiterlijk 1 uur voor de training af bij de trainer, zodat hij zijn programma kan aanpassen.

13.    Bij het vervallen van de les zal er eenmaal ingehaald worden bij  tweemaal uitval. (max. 2 x inhaal mogelijk). Bij ziekte van de trainer wordt deze les 1 op 1 ingehaald.

14.    Deelname aan een cursus is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk gemiste lessen op een ander moment in te halen.

15.    ProTe-In volgt de regelgeving i.v.m. Covid-19 welke voorgeschreven worden door www.nocnsf.nl/media/3868/protocol-verantwoord -sporten.

16.    ProTe-In behoudt het recht om de lessen aan te passen qua leeftijd/ lesgroep/ lesdag indien dat nodig is volgens de dan geldende Covid-19 regelementen.

17.    Trainer: Jos Pagen: 06 - 20 42 46 92

18.   De lessen worden onderbroken door de basisschoolvakanties. Zie onderstaande data:                                          

-        Herfstvakantie                   14-10-2023 t/m 22-10-2023

-        Kerstvakantie                    23-12-2023 t/m 07-01-2024

-        Voorjaarsvakantie            17-02-2024 t/m 25-02-2024