Lesreglement

Tennisschool ProTe-In verzorgt de tennislessen voor BTCB.
De trainers zijn Jaco Beeuwkes en Stefan Estefan. Rechtstreeks te bereiken op: 06 - 25 63 75 36 (Jaco) en 06 - 16 90 85 30 (Stefan).

Inschrijven voor lessen kan door het invullen van het lesformulier. 

ProTe-In stelt de volgende voorwaarden voor de zomerlessen 2021: 

Algemene Voorwaarden:

1.     Elke lesklant is lid van B.T.C.B. Brummen.
2.     De trainingen zijn van 29-03 t/m 25-09-2021
3.     Het lestarief is gebaseerd op 19 lesweken.
4.     De inhaalweek is van 27 september t/m 2 oktober 2021.
5.     Eén lesuur duurt 50 minuten en de prijzen zijn per persoon.
6.     De prijzen zijn exclusief de contributie van B.T.C.B. Brummen.
7.     Pro-Te-In schrijft het lesgeld af in de maanden november, december, januari en februari.
        (Als wij het lesformulier op tijd ontvangen).
8.     Zonder inlevering van het lesformulier, delen wij je niet in.
9.     Pro-Te-In heeft het recht om inschrijvingen te weigeren
10.   Zodra we het lesschema vaststellen, vindt er géén lesgeldteruggave plaats.
11.   Als de gewenste aangegeven keuze niet tot de gewenste lesindeling leidt, dan overleggen wij onderling
        over het aanpassen van de groepsgrootte of het lesgeld.
12.   We innen de betalingen per incasso, met een weigeringsperiode van 30 dagen.
13.   Als je verhinderd bent of ziek, meld je je uiterlijk 1 uur voor de training af.  
        Daarmee stel je de trainer in de gelegenheid het programma aan te passen.
14.  De regel is: 2 keer uitval geeft recht op 1x inhalen. Er is maximaal 2x de mogelijkheid om lessen in te halen bij uitval.
15.   Als de trainer ziek is geldt de regel: 1 op 1 inhalen.
16.   Deelname aan een cursus is persoonsgebonden.


Tijdens de officiële basisschoolvakanties en feestdagen is er geen les.

In de zomerperiode vallen de volgende feestdagen en vakanties:
• Tweede Paasdag  |  5 april
• Koningsdag  |  27 april  
• Meivakantie  |  1 mei t/m 9 mei 2021
• Hemelvaartsdag  |  13 mei 2021
• Tweede Pinksterdag  |  24 mei 2021
• Zomervakantie  |  17-07-2021 t/m 29-08-2021