Grabbelen

Iedereen is welkom op de 'grabbelavond’ op de dinsdag. We grabbelen alle pasjes bij elkaar, vormen tweetallen en zo dubbel je een half uur tegen elkaar. Het volgende half uur speel je dan weer met en tegen iemand anders. Soms zijn we met 6 mensen, soms met 16. We starten om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Je hoeft je vooraf niet aan te melden.